ТИШИНАТА УБАВО БОЛИ

Зборувај ми за љубов. Кажи ми дека ме сакаш.

Зборувај ми за среќа. Кажи ми дека јас сум твојата.

Зборувај ми тивко. За да чујам само јас.

Зборувај ми за нас. Додека ме држиш за рака.

Зборувај ми што и да е, само зборувај ми.

Зборувај ми за тага. Додека ја веднам главата.

Зборувај ми за лага. Додека ја веднеш главата.

Зборувај ми за болка. Додека ги кријам солзите.

Зборувај ми тивко. За да чујам само јас.

Зборувај ми за радост. Кажи ми да ти погледнам во очите.

Зборувај ми за нас.  Додека ти ја пуштам раката.

Зборувај ми што и да е, само зборувај ми.

Зборувај ми сешто, па макар не кажал ништо.

Зборувај ми само колку да ја прекинеш тишината.

Зборувај ми додека заспијам. И кога ќе се разбудам.

Зборувај ми што и да е, само зборувај ми.

Зборувај ми тивко. 

За да чујам само јас

Белешките на една Алиса.