Значително е намалено загадувањето на едно од најстарите езера на светот