Хелен Кларк: Преспа е совршен пример на „тројна победа“ за одржливиот развој