Се обновува состојбата на едно од најстарите езера во светот