РЕМ – “Низа од соништа” (“REM – A Dream Sequence”)