Македонија за прв пат дел од глобалниот општествено-одговорен проект наменет за деца: ФУДБАЛ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО!