„Травијата” ги отвора јубилејните 45 „Мајски оперски вечери”