Промоција на збирката песни „Ѕвезди што спијат“ од Михајло Свидерски