Јабланица – Село споменик (2)

Овој манастирски комплекс, сеуште се доградува, се украсува околината се средува и особено огромната покриена трпезарија за околу четристотини гости…

Јабланица – Село споменик (1)

На околу петнаесетина километри, од патот Струга – Дебар, лево, кон планината Јабланица се наоѓа селото кое го носи истото име како и планината Јабланица.

ЛЕГЕНДАТА ЗА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО (2)

За Дојранското езеро , за неговиот ,, Табиет” , не е само легендата туку има и вистина! И денес на местото каде според легендата бил ,, страшниот извор, среде езерото, водата клокоти од длабочините и од време-навреме на површината излегуваат огромни воздушни меури. Тука и длабочината на езерото е најголема, а се чувствува и приток на изворска вода,

Легендата за Дојранското езеро

Дојранското езеро се наоѓа во југоисточното ќоше во нашата држава. Тоа лежи во мала, но мошне живописна котлина заградена од сервер и запад од планината Беласица, а од југ од планината Круша. Низ котлината минуваат три важни патишта: од Солун, Серес и Валандово.

Скопските плажи некогаш

По ослободувањето, во 50-тите год. граѓаните на Скопје, броеше одваj 100.000 жители.Тие, спас од големите горештини бараа во градскиот парк, кој беше од природата создаден – девствен и недопрен со густа вегетација, со земјени патеки и глупи направени од парковските дрвја. Но, многумина се ладеа во тогаш чистиот и не загаден Вардар. Најмногу капачи одеа, односно во групи се собираа на т.н. Градска плажа, или нешто помалку на исто така прочуената “Руска плажа”, погоре од Градската – каде што денеска е изграден мостот кај хотел ресторанот “Александар Палас”. Малку подоцна, со растежот на жителството на Скопје се “отворија” Офицерската плажа […]