Населување на Словените во Скопската област и почетоците на нивната христијанизација

Словенските племиња кои тргнале на југ од Карпатите во почетокот на V век не се населиле веднаш на Балканскиот Полуостров.

Share Button
Read more

Ширењето и етаблирањето на христијанството во доцноантичко Скупи и неговата околина

Ширењето на христијанството во Македонија започнало со мисионерско патување на апостолот Павле .

Share Button
Read more

МАНАСТИРИТЕ ВО СКОПСКАТА ОБЛАСТ КАКО ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СРЕДНИОТ ВЕК

Најголемиот дел од манастирите во Македонија се градени во различни периоди, најчесто од XI до XIV век.

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (16-17)

16. Главата полна со прашања. Скитајќи по одговори…. Не можам …, а морам… да се пронајдам … себеси!!!… Сеќавањата преовладуваат,

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (14-15)

14. Се е исто како лани, само што годината натежнува како што листовите се напластуваат врз покривите од куќите…. Времето

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (11-13)

11. За среќа или пак за изненадување на сите еден ден се договоривме да излеземе во град сите заедно. Таа

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (8-10)

8. Утредента сонот ме штрекна. Погледнав на часовникот, кој покажуваше 8 часот. Мошне бавно, со долги, несигурни чекори и полека

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (6-7)

6. Најубавиот дел од денот е утро. Сонцето како голема портокалова топка соборувајќи го мракот излегува од зад планините и

Share Button
Read more

ПОСЛЕДНОТО ЕСЕНСКО ТАНГО (5)

5. Се започна како звукот на гитарата. Кога ветрот го брануваше езерото. Во почетокот нашето пријателство беше на “Здраво”, но

Share Button
Read more