Мариово-таго наша!

,,По пат одам За пат прашам, Кој пат води за Мариово,

Share Button
Read more

ВТОРА ШАНСА

Фото: Наке Батев „Со дрогата се сретнав во средно училиште. Станав зависник од хероин на 17 години.

Share Button
Read more

МАНАСТИРИТЕ ВО СКОПСКАТА ОБЛАСТ КАКО ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СРЕДНИОТ ВЕК

Најголемиот дел од манастирите во Македонија се градени во различни периоди, најчесто од XI до XIV век.

Share Button
Read more

Јабланица – Село споменик (2)

Овој манастирски комплекс, сеуште се доградува, се украсува околината се средува и особено огромната покриена

Share Button
Read more

Јабланица – Село споменик (1)

На околу петнаесетина километри, од патот Струга – Дебар, лево, кон планината Јабланица се наоѓа селото кое го носи истото

Share Button
Read more

Селото Љубанци и неговите раритети

Во подножјето на скопска црна гора, наредени се како ѓердан

Share Button
Read more

Промени на климата на земјата

Клима – грчи збор, кој означува поднебје на некој реон и неговата метеоролошка состојба,

Share Button
Read more

Манастирот св. Наум Охридски

За да не се наруши средновековниот архитектурен амбиент

Share Button
Read more

Манастирот св. Наум Охридски

На крајниот југо-запад на Република Македонија, се наоѓаат двете најголеми езера

Share Button
Read more