Поезија на Ирена Христова од Велес во Меѓународна збирка

Меѓународната школа за поезија од Белград и Клубот на уметници ,,Ѕвездани Колодвор‘‘ објавија Mеѓународна збирка поезија под наслов ,,Стихови од седефа‘‘, а во него стихови и од младата македонска поетеса Ирена Христова од Велес.

Промоција на книга: Ние, Другите – Сашо Димоски

Како да се отпочне патување кон нешто толку лично, што е апсолутно лично, без да се побараат корените, основите, предисторијата на историјата, приказната пред приказната, без да се постават сите прашања кои се предуслов за оние интимни запрашувања? Битието е проблем. Животот е патека која нуди можни решенија за тој проблем.

%d bloggers like this: