Легендата за Дојранското езеро

Дојранското езеро се наоѓа во југоисточното ќоше во нашата држава. Тоа лежи во мала, но мошне живописна котлина заградена од сервер и запад од планината Беласица, а од југ од планината Круша. Низ котлината минуваат три важни патишта: од Солун, Серес и Валандово.

БИВШИ ЉУБАВИ

Бивша љубов по дефиниција е доказ за едно време измешано со емоции.Велам измешано затоа што секоја врска започнуе со страсти,а завршуе помалку или поише со кавги,а у одредени случаеви и со тепачки:))

СВАДБА

Свадба е чин во кој шо двајца своеволно ја окончуваат својата љубов, а уште 100 души се праат летва на нивна сметка од истата причина. Матичното и Ц рквата ќе ги изоставам у текстов, а ќе му дадам посебно внимание на сето она шо се дешава у ресторанот и дешавките таму (а ги има многу)

Ако веќе одите до крајност, нека биде тоа вашата

Лесно е да се преминат туѓите крајности. Луѓе прашуваат за се и сешто. Да се отиде до туѓата крајност е посакувана работа на многумина. Да се ѕирне во животот на другите, да се ѕире во интимата

%d bloggers like this: