“Секс со душа или водење љубов со тело? Приказна за една вечер или роман за цел живот?

Во најава е второто продолжение на романот “Марла” , и овој пат младата авторка Марија Прличкова ќе ве заскокотка одвнатре. Како што и самата авторка не запрашува” вреди да се

Интервју со Марија Прличкова

Која е Марија Прличкова? Студент на факултетот за бизнис логистика, рецепционер во мало прекрасно хостелче, вечно дете со уметничка душа кое вечно трага по смислата на животот и пред сé писател во најава, велам најава бидејќи сметам дека уште многу време треба да се искалемам дур да станам писател во вистинската смисла на зборот.

%d bloggers like this: