МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИ КЛИМЕНТОВ ОХРИДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ГИ ПОСТАВИ ТЕМЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИСТИКАТА

Во делата на св. Климент и Наум-се зацртува МАКЕДОНИСТИКАТА. Книжевниците, просветителите и научниците од Универзитетот во Охрид, дадоа не само учебници за школите во словенскиот свет,

%d bloggers like this: