Скопските плажи некогаш

По ослободувањето, во 50-тите год. граѓаните на Скопје, броеше одваj 100.000 жители.Тие, спас од големите горештини бараа во градскиот парк, кој беше од природата создаден – девствен и недопрен со густа вегетација, со земјени патеки и глупи направени од парковските дрвја. Но, многумина се ладеа во тогаш чистиот и не загаден Вардар. Најмногу капачи одеа, односно во групи се собираа на т.н. Градска плажа, или нешто помалку на исто така прочуената “Руска плажа”, погоре од Градската – каде што денеска е изграден мостот кај хотел ресторанот “Александар Палас”. Малку подоцна, со растежот на жителството на Скопје се “отворија” Офицерската плажа […]