АВИЈАТИЧАР НА ДУХОТ (8)

3) Границата помеѓу животот и смртта Миграцијата, интеркултурата и номадизмот неодминливо се судираат со поимот на границата, таа географска, политичка,

Read more