Северна убавина, Финската Аурора

Аурора е природен феномен кој се случува само во небото во северната хемисфера. Финска е земјата каде се регисрирани едни од најубавите појави на Аурора.

%d bloggers like this: