Се обновува состојбата на едно од најстарите езера во светот

Се враќаат автохтоните видови поради подобрувањето на

Share Button
Повеќе