Денот на Љубовта и Виното во Паб Комедија

ВИНО, бидејќи ни една ЉУБОВ не започнала со јадење на салата!!!

%d bloggers like this: