Io Saturnalia – стара римска Нова Година

Центарот за научни истражувања и промоција на културата – ,,ХАЕМУС” од Скопје, во рамките на својата програма SCUPINI RОMANI го организира настанот “Io Saturnalia” повод

%d bloggers like this: