Здружението Спектрум, организира Денови на македонската култура во Загреб

Од 25 до 28 ноември 2015 година, во Загреб ќе се одржат Деновите на македонската култура во организација на Здружението Спектрум. Годинава во рамките на овие активности, здружението Спектрум ќе прослави 10 години од своето постоење. Програмски измени има во однос на тоа дека досега се организираа трибини и предавања на истакнати професори од Загреб и од Скопје, проекции на филмови и литературни читања, а годинава преку распишаните конкурси и изборот на најдобри од истите, на млади уметници од Македонија, им се овозможи да ги претстават своите уметнички дела, надвор од границите на нивната татковина. По свеченото отворање на 25 […]