Манастирот св. Наум Охридски

За да не се наруши средновековниот архитектурен амбиент

Манастирот св. Наум Охридски

На крајниот југо-запад на Република Македонија, се наоѓаат двете најголеми езера

%d bloggers like this: