Ерупции на вулкан, под Млечните патишта на Гватемала

Како фотограф на пејсаж Алберт секогаш сака да ја слика природата.

Промени на климата на земјата

Клима – грчи збор, кој означува поднебје на некој реон и неговата метеоролошка состојба,

%d bloggers like this: